Kan Bacopa Monnieri förbättra minnet?

Tänk om det fanns ett piller för bättre kognitiv funktion, bättre stressavlastning och som i tillägg hade antioxidanta egenskaper. Det kan vara så att det gör det. Örten kallas bacopa monnieri (brahmi).

Sedan tidernas gryning har forskare letat efter läkemedel i naturen. Och ibland händer det att du hittar örter med hälsoeffekt på de gröna ängarna. Enligt Världshälsoorganisationen täcker 80 procent av jordens befolkning sina dagliga medicinska behov genom växter.

Det är särskilt i de folkrika nationerna som Indien, Kina, stora delar av Asien, Sydamerika och Afrika som örter är utbredda.

Bacopa monnieri är en ört i malurtfamiljen. Vi finner den utbredd i tropiska och subtropiska regioner på alla kontinenter. Det har det tiviala namnet ”brahmi”, efter namnet på sanskrit och hindi.

Och som vi ska se kan den ha positiv effekt på hjärnan och kognitiv funktion. 

Vad är bacopa monnieri?

Bacopa monnieri är en ört som har en lång tradition inom det som kallas ayurveda, en indisk traditionell medicin; ett av de äldsta omfattande hälso- och sjukvårdssystemen som används i dag, särskilt i Indien, Sri Lanka och Nepal. I västländer finns denna typ av behandling ofta i kosttillskott.

Bacopa monnieri påverkar dopamin och serotonin. Men den viktigaste funktionen är att stimulera kommunikationen mellan nervceller i hjärnan. Det gör denna genom att öka antalet dendriter, som är grenade utlöpare från nervcellerna.

Läs: Den stora hjärnguiden: Så fungerar din hjärna

Både dopamin och serotonin är signalsubstanser i hjärnan.

Dopamin frigörs till exempel när vi har sex, när vi äter, rör oss eller när något är vettigt. Serotonin har bland annat att göra med humör, välbefinnande och vakenhet.

Dessutom kan bacopa monnieri ha antioxidantegenskaper. Antioxidanter är de som styr mängden fria radikaler i kroppen genom att neutralisera eller ta bort dem, vilket skyddar våra celler från oxidativa skador.

Bacopa monnieri er en urt for hukommelsen
FÖR MINNET: Bacopa monnieri har flera spännande egenskaper som kan ge bättre minne

Bacopa monnieri och minnet

En av de mest kända effekterna av bacopa monnieri är minnesförbättring. Detta är fynd som har setts särskilt bland äldre, men också bland yngre.

Preliminära analyser visar att det kan minska kortisolsekretion, det vill säga produktion av kortisol, utöver konsumtionen av dopamin och serotonin under stress.

Flera studier bekräftar bättre minne

Studier har bland annat funnit förbättrad förmåga till rumslig förmåga, vilket har att göra med föreställningen om rumslig förmåga. Även förmågan att hålla fast vid information.

I samma studie fann man också att den ökade förgreningen bland dendriter. Dendriter är de delar av nervcellerna i hjärnan som är kopplade till inlärning och minne.

I en annan 12-veckorsstudie, som omfattade 46 friska vuxna som äter 300 mg bacopa monnieri dagligen, fann att örten förbättrade deltagarnas förmåga att bearbeta visuell information, inlärningshastighet och minne – jämfört med placebogruppen. 

En liknande studie som varade lika länge, och som omfattade 60 äldre vuxna som åt 300 mg eller 6000 mg bacopa monnieri -extrakt, visade förbättrat minne, uppmärksamhet och förmåga att bearbeta information jämfört med placebo.

Sammanfattningsvis kan det således konstateras att bacopa monnieri kan:

  • Förbättra din koncentration och ditt minne
  • Upprätthålla den kognitiva funktionen 
  • Ta vara på minnet när vi blir äldre
  • Normalt blodflöde, vilket är associerat med hjärnans prestanda

Bacopa monnieri kan förhindra stress 

Dessutom ser man att bacopa monnieri kan förhindra stress. Det beror på att detta är en så kallad adaptogen ört, vilket innebär att den ökar kroppens motståndskraft mot stress.

Bacopa monnieri kan minska stressen genom att stimulera humöret och samtidigt minska nivån av kortisol, ett hormon som är nära kopplat till stressnivån i kroppen. 

Effekten av denna ört på stress är i ett tidigt skede, och forskare vill hitta fler studier som kan underbygga dessa fynd. 

Dessutom har örten visat sig ha antioxidantegenskaper.

Bacopa monnieri som antioxidant 

Forskning visar att skador orsakade av fria radikaler är kopplade till många kroniska tillstånd, såsom hjärtsjukdomar och diabetes.

Bacopa monnieri innehåller kraftfulla antioxidantegenskaper.

Detta ses till exempel med bacosider, de viktigaste aktiva förbindelserna i bacopa monnieri, som har visat sig kunna neutralisera fria radikaler och förhindra att fettmolekyler reagerar med fria radikaler.

Vad som händer när fettmolekyler reagerar med fria radikaler är att de genomgår en process som kallas lipidperoxidation. Lipidperoxidation är kopplad till flera tillstånd, såsom Alzheimers, Parkinsons och andra störningar som påverkar hjärnan. 

Örten bacopa monnieri kan förhindra skador till följd av denna process.

Bacopa monnieri i MemoPro

MemoPro är ett kosttillskott som är utvecklat för att ta vara på minne och koncentration. I MemoPro hittar du 300 mg bacopa monnieri, som kan förbättra ditt minne. Samtidigt kan det ta hand om ditt minne när du blir äldre.

MemoPro innehåller även de essentiella B-vitaminerna B1, B2, B3, B5, B6 och B12vitamin C. Vitamin C är viktigt för en normal psykologisk funktion. 

Du kan läsa mer om studier på MemoPro här

Prova MEMO

PRO

i 60 dagar

50% rabatt – endast 174:-

Skriv in ditt personnummer

Du skickas vidare till ett förhandsfyllt beställningsformulär med informationen knuten till ditt personnummer. Du beställer ingenting nu.

Kilder: