Allt om IQ: Den enda mätningen på intelligens?

IQ (intelligenskvotient) säger något om din logiska känsla och förmåga att lära dig. Men ett IQ-test mäter inte din kreativitet eller sociala intelligens. IQ är en mätning på bland annat språk, resonemangsförmåga, rumslig förmåga och minne.

Din IQ är en totalpoäng av ett standardtest som mäter intelligens: Den består av flera delprov, både av teoretisk och mer praktisk karaktär.

Fördelen med att mäta IQ är att man kan diagnostisera intellektuella funktionshinder eller mäta någons intellektuella potential.

De allra flesta anses fortfarande vara genomsnittliga på IQ-skalan.

Genomsnittligt IQ

Ett IQ-test är utformat på ett sådant sätt att medelpoängen är 100 poäng. De flesta (cirka 68%) har en IQ mellan 85 och 115. Endast en liten andel människor har en mycket låg IQ (under 70) eller en mycket hög IQ (över 130).

Det är dock viktigt att vara medveten om att ett IQ-test bara mäter dina resultat jämfört med personer i samma åldersgrupp.

Vad är ett geni?

Ett IQ-poäng över 140 indikerar att du är ett geni, medan en poäng mellan 120 – 140 klassificeras som ”mycket begåvad”. 110 – 119 betyder att du är ”över det normala”, medan de allra flesta faller mellan 90 och 109 vilket är ”genomsnittligt”.

Albert Einstein
Einstein hade en IQ på 160, men var faktiskt extremt dålig på att komma ihåg namn, tal och datum.

Albert Einsteins IQ har uppskattats till 160 – vilket gör mannen bakom relativitetsteorin till ett geni.

IQ-ens far

Intresset för mänsklig intelligens kan spåras tillbaka tusentals år. Men det var först när psykolog Alfred Binet och hans student Theodore Simon fick uppgiften av den franska regeringen att identifiera studenter som hade svårt i skolan, att det första IQ-testet föddes.

Det resulterade i 1905 i Binet-Simon intelligensskala som blev grunden för modern IQ-testning.

Testet reviderades senare av psykologen Lewis Terman och blev känt som Stanford-Binet

Att förbereda ett IQ-test är ett stort projekt, och idag görs sådana test vanligtvis av människor som vet mycket om tänkande och intelligens, till exempel psykologer.

IQ-skala: Stanford-Binet

IQ anges normalt som en totalpoäng som har ett genomsnitt och en median på 100 och en standardavvikelse på 15. Detta innebär att cirka 68% av en normalpopulation hamnar mellan 85 och 115 och att cirka 96% av en normalpopulation hamnar mellan 70 och 130.

IQ IQ: Klassificering
144+Geni
130–144Mycket begåvad
120–129Begåvad
110–119Över normal
90–109Genomsnitt
80–89Lägre än genomsnittet
70–79Långsam
55–69Utvecklingsstörda
Källa: Wikipedia

Vad mäter IQ?

Ett IQ-test mäter dina färdigheter jämfört med jämnåriga i:

 • Språk
 • Resonerande förmågor
 • Bearbetningshastighet
 • Minne
 • Rumslig förmåga (att kunna skapa en mental bild, en uppfattning, om rumsliga förhållanden)
 • Matematik
IQ og språk
IQ mäter bland annat språk och resonerande förmågor

Om du har ett högt IQ-poäng betyder det att din förmåga att resonera och lösa problem är bättre än genomsnittet, och det kan vara en indikation på intellektuell potential.

Ett intelligensprov består av en standardiserad serie av frågor och uppgifter som ofta måste lösas inom en viss tidsgräns. För att ett sådant test ska vara så exakt som möjligt måste det testas på ett stort antal individer som är så representativa som möjligt för den befolkningsgrupp som proverna ska användas på.

Kritik av IQ-tester

IQ-tester har gradvis kritiserats för att inte ta hänsyn till psykologisk funktion, såsom känslomässiga förmågor, motivation, empati, moral och interpersonella färdigheter.

Sådana tester tar inte heller hänsyn till kreativitet och praktisk kunskap, motorik eller läsförmåga.

IQ sosial intelligens
IQ mäter inte social intelligens och empati

De mäter inte heller rationella förmågor, en färdighet som härrör från kritiskt tänkande och involverar opartisk reflektion, målinriktad färdighet, flexibel insikt och verklighetsuppfattning.

Ett IQ-test kan därför vara en felaktig mätning på en persons intelligens och orsaka onödigt låg självkänsla, orealistiskt låga förväntningar på sig själv och ett allmänt missförstånd om sin egen potential.

Inte minst beror poängen också på flera faktorer:

 • Dagsform
 • Näring
 • Hälsotillstånd
 • Tillgång till utbildning
 • Kultur och miljö 

Betyder hög IQ framgång?

Oavsett vilken IQ du har, kan din IQ inte förutsäga exakt hur ditt liv kommer att se ut. Du kan till exempel ha en hög IQ men uppnår liten framgång i livet. Eller så kan du ha en IQ under genomsnittet och göra det väldigt bra.

Det finns många vägar till framgång, och inte alla definierar framgång på samma sätt. För det är livet för komplicerat. Både livserfarenhet och nyfikenhet kring världen spelar in, liksom karaktär, ambitioner och inte minst en viss tur.

Kan läsning ge högre intelligens?

Forskning visar att läsning kan hjälpa dig att öka din intelligens. Enligt en liten studie från 2015 stimulerar läsning alla delar av din hjärna. Läsning kräver aktivering av flera kognitiva funktioner, såsom:

 • Arbetsminne
 • Långtidslagring
 • Resonering 
 • Ordavkodning

Vidare visar en studie från 2013 att läsning förbättrar kopplingar i hjärnområdet som är kopplade till förståelse. Denna effekt kan pågå i några dagar efter att ha läst, vilket tyder på långsiktiga fördelar.

Läsning bidrar till att aktivera flera kognitiva funktioner i hjärnan, men kan det göra dig mer intelligent?

I en ny studie som publicerades i tidskriften Child Development fann man ut att ha välutvecklad läsförmåga som barn också var en förutsägare för högre nivåer av intelligens som ung vuxen.

Tidigare studier har visat att läsförmågan är förknippad med bättre hälsa, utbildning, socioekonomisk status och kreativitet.

Kan du öka ditt IQ?

I grund och botten är IQ och intelligens medfött och det finns inga kända metoder för att öka intelligensen. Ändå är det möjligt att träna på IQ-uppgifter, stärka skickligheten i att lösa denna typ av uppgifter – och därmed förbättra dina resultat med några procent.

En IQ-poäng kommer dock att förbli reaktivt stabil om alla i en åldersgrupp börjar prestera bättre vid testning.

I en studie från 2011 föreslogs det att intellektuell kapacitet kan öka eller minska i tonåren. Det finns bevis för att du kanske kan öka din IQ med några få poäng. Du kan förmodligen förbättra fokus, minne och andra färdigheter – och du kan bli bättre på IQ-tester.

Till exempel, om du var trött eller sjuk första gången du tog testet, kommer du troligen att få bättre poäng nästa gång du tar testet. Detta betyder inte nödvändigtvis att du är mer intelligent än du var tidigare.

Nyckeln till lärande är dock nyfikenhet och att du aldrig slutar absorbera ny information. Om så är fallet kan du förbättra din förmåga att:

 • Koncentrera dig
 • Komma ihåg detaljer
 • Bli mer empatisk 
 • Förstå nya koncept
 • Få bättre fantasi

Du kan öka sådana färdigheter genom både skönlitteratur och facklitteratur. Mental stimulering kan också bidra till att minska kognitiv försämring när du blir äldre.

Även aktiviteter som scrabble, sudoku, att lyssna på musik och att delta i gruppdiskussioner kan vara nyttigt. 

IQ scrabble
Scrabble eller sudoku är bra aktiviteter för att undvika kognitiv försämring med åldern

Inte minst är det viktigt att ha en hälsosam och näringsrik kost, och att du ser till att du får viktiga vitaminer för att upprätthålla normal psykologisk funktion.

Kosttillskott för hjärnan

MemoPro är ett kosttillskott som tar vara på hjärnans behov. När du tar två tabletter MemoPro varje morgon får du i dig de viktiga B-vitaminerna B1, B2, B3, B5, B6 och B12, vitamin C, i tillägg till 300 mg bacopa monnieri. 

MemoPro innehåller bland annat 300 mg Bacopa monneri som kan hjälpa till att förbättra din koncentration och minne, samt att bibehålla kognitiv funktion. Det kan också bidra till normalt blodflöde, vilket är förknippat med hjärnans prestanda. Vitamin C och B6 bidrar till normal psykologisk funktion. Vitaminerna B12, B1 och B2 bidrar till nervsystemets normala funktion. Vitamin B5 bidrar till normal energiomsättning.

Prova MEMO

PRO

i 60 dagar

50% rabatt – endast 174:-

Skriv in ditt personnummer

Du skickas vidare till ett förhandsfyllt beställningsformulär med information kopplat till ditt personnummer, där du läser mer om abonnemanget och villkoren innan du beställer. Du beställer ingenting nu.


Källor: