11 tecken på att du är intelligent

Om du inte tror att du är intelligent är chansen stor att du faktiskt är – vi måste tro forskarna. Om du också gillar att vara ensam. Ja, och om du är stökig. Läs mer opretentiösa tecken på intelligens här.

Vad som definieras som intelligens beror till stor del på vem du frågar. Men de flesta kommer överens om att intelligens handlar om din förmåga att resonera, lära av erfarenhet, lösa problem, tänka kreativt och kunna anpassa sig till nya situationer.

Nedan har vi samlat några (opretentiösa) men forskningsbaserade tecken på intelligens. Troligtvis är du mer intelligent än du tror att du är.

1. «Jag är inte så smart»

Ju smartare du är, desto mer förstår du världen – och därmed, paradoxalt nog, inser du att du inte är så smart. Ofta vill du dölja dina egna förmågor istället för att flagga med dem.

I andra änden av skalan hittar du de som överskattar deras förmågor och tycker att de är väldigt intelligenta. 

Det kan till exempel vara en amatörschackspelare som tror att han lätt kommer att kunna tävla ut en professionell schackspelare.

Detta kallas för Dunning-Kruger-effekten och handlar om att felaktigt överskatta sina egna förmågor.

2. «Nu behöver jag lite ensamtid»

Har du ett stort behov av att vara ensam för att ladda upp? Det kan vara ett tecken på intelligens.

I en studie från 2016 tittade forskarna på faktorer som vänskap och lyckokänslor, och de fann att människor med högt IQ, kände sig mindre nöjda när de var tvungna att spendera mycket tid med andra.

alenetid intelligens
Behöver du ofta tid för dig själv?

Detta betyder inte nödvändigtvis att intelligenta människor inte gillar andra människor eller har få vänner, bara att ha hög intelligens innebär ofta att du gillar att spendera tid med ditt eget huvud. Du behöver tid att reflektera över problem, brainstorma nya idéer och tänka på tidigare erfarenheter.

Om du känner dig själv så bra att du vet när du behöver tid ensam betyder det också att du har en hög grad av självmedvetenhet – vilket i sig är ett kännetecken för intelligens.

3. Du känner dig själv 

Att ha en hög grad av självmedvetenhet innebär att du vet vad du behöver från din omgivning. Din egen känsla av identitet är relaterad till:

 • Egenskap och förmågor
 • Livsvärderingar
 • Viktiga livsmål och önskningar
 • Andra definierande egenskaper

En stark känsla av identitet innebär vanligtvis att du:

 • Känner dig trygg på vem du är
 • Du vet vad som är dina färdigheter
 • Du har förtroende för att dina val återspeglar din inre övertygelse
 • Du känner dig bekväm att uttrycka dig fritt
 • Du respekterar egna gränser

4. Du är stökig

Enligt en studie publicerad i Psychological Science kan det vara ett bra tecken om du är lite stökig. Faktum är att ju mer stökig du är desto smartare är du. 

I en studie ombads två grupper att utveckla kreativa användningsområden för pingisbollar. En grupp var tvungen att utföra övningen i en stökig miljö, medan den andra arbetade i en ännu mer stökig miljö.

intelligens rotete
Ser ditt skrivbord ut så? Då kan det vara att du är både kreativ och intelligent

Det visade sig att de som utförde övningen i en stökig miljö kom med mer kreativa och intressanta idéer.

Därför kan du med gott samvete ge dig själv några extra IQ-poäng om det ser ut som ett bombnedslag på ditt skrivbord.

5. Du är nyfiken

Om du älskar att lära dig nya saker är en av de trevliga biverkningarna att du också blir smartare. Denna hypotesen stöds också i en studie gjord på Goldsmiths University i London.

Studien visar att människor som avsätter tid för att lära sig nya saker också kommer att uppleva kognitiv tillväxt. Men det handlar inte bara om att lära sig mer och mer, utan om en stark önskan att lära sig mer. Detta är ett drag som finns hos många intelligenta människor.

En forskningsartikel i Journal of Individual Difference visade en koppling mellan de som fick höga poäng på IQ-tester som barn och vuxna, och som samtidigt var nyfikna och öppna för nya idéer.

6. Du pratar högt med dig själv

Du kan få lite konstiga blickar om du har en djupgående konversation med dig själv i kontorslandskapet. Men enligt en studie ved Bangor University, skriven av Paloma Mari-Beffa och Alexander Kirkham, kan det att prata högt med sig själv bidra till ökad självkontroll – en viktig form av intelligens.

snakke til seg selv intelligent
Gillar du att prata högt med dig själv?

I studien ombads deltagarna att lösa en uppsättning problem med skriftliga instruktioner. De kunde läsa instruktionerna tyst eller högt.

Slutsatsen var att de som läste högt presterade mycket bättre än de som läste tyst. Så. Låt kollegan prata bort nästa gång du hör honom i en konversation med sig själv. Detta kan indikera en hög grad av självkontroll.

7. Du är öppen för andras åsikter

Ibland kan det kännas som om du vet bäst själv. Du kanske inte vill att någon ska motbevisa dig. Men enligt en studie från Yale University från 2008, visar det sig att väldigt intelligenta människor har en sak gemensamt:

De är öppna för andras åsikter och uttrycker ofta inte sina egna åsikter förrän de har samlat flera åsikter om ett ämne.

8. Du är en bra observatör 

Du är kanske inte tvillingen till Sherlock Holmes, men om du har en god observationsförmåga, kan det också vara tecken på intelligens. Enligt en studie från 2010 är ditt arbetsminne i stor grad kopplat till intelligens:

observatør intelligens
En god observationsförmåga kan tyda på olika former av intelligens
 • Om du har ett bra öga för mönster kan det indikera visuell-rumslig intelligens. 
 • Om du är bra på att komma ihåg vad du läser eller hör, har du förmodligen god verbal-språklig intelligens.

9. Du bekymrar dig lätt

Det kan vara jobbigt att gå runt och grubbla på allt möjligt. De flesta bekymringarna blir det ju stort sett ingenting av oavsett. 

Men om du fortfarande är någon som oroar dig lätt, visar en studie från 2015 ett samband mellan verbal intelligens och tendensen att oroa sig och fundera.

Faktum är att forskning visar att ångest också är kopplat till intelligens.

Men det är inte så att ”alla” som är väldigt intelligenta nödvändigtvis oroar sig mycket och tvärtom. Även intelligenta människor kan oroa sig lite.

Väldigt intelligenta människor spenderar kanske inte så mycket tid på att fundera över saker som sannolikt aldrig kommer att hända. De känner sig tillräckligt säkra för att hantera utmaningar.

Å andra sidan har de också mycket kunskap om möjliga hot och faror, och detta kan lätt skapa problem.

10. Du är rolig

Om du är rolig kan du glädjas åt att du troligtvis också har högre verbal intelligens, enligt en studie från 2011 på University of New Mexico psychology.

Forskarna fann att de som skrev roliga serieteckningar också fick poäng på denna form av intelligens.

11. Du är kreativ

Kreativitet kan vara tecken på intelligens, men behöver inte vara så heller. Men kreativitet innebär att du är flexibel och kan tänka utanför boxen. Vilket i sin tur kräver att du snabbt kan ändra ditt tankemönster, och som tyder på intelligens.

kreativitet intelligens
En app blir till. Kreativitet kan vara ett tecken på intelligens

En korrelation har hittats mellan IQ och kreativitet när IQ är under 120. Ingen korrelation har observerats mellan kreativitet och intelligens när IQ är högre än 120.

Ge hjärnan något att tugga på

MemoPro är ett kosttillskott för dig som vill ta vara på hjärnan hela livet. Når du tar två tabletter MemoPro varje morgon får du i dig de viktiga B-vitaminerna B1, B2, B3, B5, B6 och B12, vitamin C, i tillägg till 300 mg bacopa monnieri. 

Bacopa monneri kan hjälpa till att förbättra din koncentration och minne, samt att bibehålla kognitiv funktion. Det kan också bidra till normalt blodflöde, vilket är förknippat med hjärnans prestanda. Vitamin C och B6 bidrar till normal psykologisk funktion. Vitaminerna B12, B1 och B2 bidrar till nervsystemets normala funktion. Vitamin B5 bidrar till normal energiomsättning.

Prova MEMO

PRO

i 60 dagar

50% rabatt – endast 174:-

Skriv in ditt personnummer

Du skickas vidare till ett förhandsfyllt beställningsformulär med information kopplat till ditt personnummer, där du läser mer om abonnemanget och villkoren innan du beställer. Du beställer ingenting nu.

Källor: